Reklamační podmínky

Pro – Plant, spol. s r.o.

Reklamační řád vydaný dne 1.1.2018

Záruka a reklamační řád

 • povinnost prodávajícího je dodat rostliny v ujednaném množství ( potvrzení objednávky ), jakosti a odrůdě
 • povinnost prodávajícího je použít obal pro uchování a ochranu rostlin, který je určen podle smlouvy, případně odpovídá zvyklostem pro zasílání daného druhu a typu rostlin.
 • porušení těchto povinností může být podnět pro podání reklamace.
 • v reklamačním řízení mají obě strany nejen práva, ale i povinnosti

Délka doby k reklamai rostlin

 • prodávající odpovídá za všechny vady existující při převzetí (zjevné a skryté vady)
 • povinnost zákazníka je si rostliny po převzetí zkontrolovat a zjištěné vady obratem písemně reklamovat včetně zajištění zpětného předání vadných rostlin
 • skryté vady je nutné reklamovat ihned po tom, co se takové vady projeví, nejpozději do 2 let, pozor však na výjimky:
 • při koupi rozmnožovacího materiálu jednoletých druhů (tzv. letniček), s výjimkou sazenic zeleniny, je záruční doba 1 rok, pokud není sjednána mezi stranami doba delší
 • u víceletých druhů končí záruční doba 1 rok po dosažení vývojového stupně potřebného k určení pravosti odrůdy
 • u sazenic zeleniny a květin je záruční doba 3 týdny

Záruka za jakost

 • prodávající ručí za jakost. Parametry ( velikost, obal, tvar … ) jakosti vychází ze školkařské normy. Základní informace jsou uvedené v nabídce. Záruka za jakost = závazek prodávajícího, že rostliny nejen v pořádku dodá, ale že budou po určitou dobu v pořádku, nebo že si zachovají obvyklé vlastnosti.
 • záruka za jakost se uvádí zpravidla ve smlouvě, nebo záručním listě
 • kupující má povinnost osvědčit, že si rostliny koupil u prodávajícího,

Přijetí rostlin do reklamace

 • povinnost vyřizovat reklamace je 24 měsíců od převzetí prodávajícím od kupujícího (nikoliv automaticky uznávat) se zmíněnými výše uvedenými výjimkami.
 • prodávající vystaví potvrzení o zahájení reklamace (u spotřebitelů povinné písemně)
 • právo uplatnit reklamaci má pouze zákazník, který si rostliny koupil (nikoliv 3. osoba)
 • kupující je povinen dodržovat podmínky pěstební péče

Posouzení reklamace

 • o oprávněnosti reklamace rozhoduje prodávající (bez průtahů), nejčastější důvodem odmítnutí reklamace je:
 1. vytýkaná vada není vadou, jelikož se jedná o obvyklé vlastnosti dané rostliny,
 2. vadu způsobil zákazník poškozením rostlin, nesprávným používáním,
 3. vadu způsobil zákazník nesprávnou pěstební péčí (v rozporu s dodaným návodem nebo obvyklou pěstební péčí),
 4. jedná se o vadu, na kterou byla poskytnuta sleva, nebo
 5. vada vznikla působením neobvyklých (extrémních) vnějších vlivů (teplo, vlhkost).
 • pokud je reklamace oprávněná, prodávající navrhne, jak reklamaci vyřeší
 • nápravou vady
 • dodáním nových rostlin,
 • vrácením peněz, nebo
 • ¨
 • přiměřenou slevou
 • prodávající následně vystaví potvrzení o vyřízení reklamace (u spotřebitelů povinné písemně)

Zvláštní povinnosti vůči spotřebitelům

 • prodávající musí vyřizovat reklamace nejpozději do 30 dní, ledaže se dohodne se spotřebitelem na delší době
 • o vyřízení reklamace prodávající informuje kupujícího (postačí telefonicky nebo e-mailem)
 • další informace je možné najít u ČOI (www.coi.cz)
 • prodávající má povinnost součinnosti s ČOI při mimosoudním řešení sporu